Lázeňská stezka

Základním motivem celého parku je horská louka ve svahu. V této louce vedou stezky a stezičky, které dělají území prostupnější, a jsou zde různá místa k zastavení a odpočinku. Na místech s výhledy na město a krajinu jsou místa zastavení s lavičkami. Výrazným prvkem je Janský potok, podél nějž vede nově navržená stezka. Pro oživení parku umisťujeme do území vodní prvky které se váží s principy lázeňství v Janských lázních. Velmi strmý svah mezi Horní promenádou a Lázeňskou stezkou se přímo nabízí pro vytvoření vodopádu z velkých kamenů tvořícíh kaskádu se “skřítky”, kteří ovlivňují proudění vody v korytě. V místě pod kostelem grotta upravená na kašnu. Ze stěny umělé jeskyně vytéká voda a vytváří tak místo podobné pramenu. Grotta je také doplněna o sochy, vodu vypouští „vodní víla“, která má kolem sebe své pomocníky „skřítky“. Kolem grotty je stezka rozšířena na prostranství s lavičkami a pítkem, kde se lze zastavit a pozorovat fontánu.