Lázeňské parky

Lázeňské parky představují dva ze tří parků navržených v rámci společné česko-polské platformy. Oba parky jsou umístěny ve svazích nad náměstím Svobody a Kolonádou a v návrhu je využíváno všech výhod, které z toho plynou. Především jde o podpoření a zachování výhledů na město a krajinu.

Návrh respektuje přírodní horský charakter, modelaci terénu a využívá je v co největší míře. V územích se již nacházejí drobné parkové úpravy, na které navazuje. Nově navrhované stezky pomáhají zlepšit prostupnost území a nabízejí nové pěší alternativy v rámci celého centra města. V Parku U Arniky jsou využita místa s nejlepšími výhledy do krajiny a na město k umístění vyhlídkových laviček. V obou parcích vznikají nová místa k zastavení a odpočinku. Významnými prvky jsou i nově navržená pítka, která podporují lázeňský charakter.