náměstí Řevnice

Náměstí je dominantním a významným prostorem Řevnic. Domy na něm mají zaručen komfortní předprostor pro doplňkový prodej a prezentaci v exteriéru. U kaváren a restaurací jsou sezónní předzahrádky. Střed je naopak uvolněn, zklidněn a zcela věnován trávení volného času, příležitostným obchodním a kulturním akcím. Chodci mají v ploše náměstí největší míru svobody. Náměstí je otevřené, průhledné a vzdušné. Každý si svobodně volí svou cestu, kudy náměstím projde.