Architekti z Reaktoru postavili kanceláře jako stroj

Pro českou firmu Livesport jsme už jednu realizaci dříve připravovali. A protože spolupráce byla oboustranně úspěšná, tak nás z Livesportu oslovili znovu. Tentokrát s novým zadáním: připravit řešení kanceláří pro datový tým, který v rámci rozšiřování business záběru Livesportu neřeší pouze sport, ale využití schopnosti rychle přenášet a zpracovávat data i pro jiné obory. Že to bylo zadání nelehké a jak jsme se s ním zcela „po našem“ vypořádali, se dozvíte v následujícím článku…

Livesport je ve svém oboru nejúspěšnější na světě. Je to firma, která se zabývá přenášením dat ze všech sportovních odvětví z celého světa a také do celého světa. Klíčem jejich úspěchu je rychlost a obrovské množství dat, které jsou schopni spolehlivě odbavit. Typickým odběratelem produktu je sportovní fanda s aplikací v mobilu a přístupem k webu, který sleduje výsledky téměř všech sportovních soutěží. A takových je měsíčně přes sto milionů. To potvrdilo úspěch Livesportu, a tak se rozhodli pro růst do dalších oblastí mimo sport.

Už při první zakázce, která byla vyloženě sportovně laděná, jsme poznali, že se jedná o investora, který si jde jasně za svým a má chuť se spojit se špičkovou architekturou. „Architekt je pro nás ten, kdo dělá, co my neumíme, kdo zhmotní naše vize a plány způsobem, který si sami neumíme vymyslet,“ vysvětluje Jan Hortík, ředitel marketingu Livesportu, důvody, jež je vedly k užší spolupráci s architekty ve chvíli, kdy bylo nezbytné rozšířit prostory pro armádu „ajťáků“, kteří tvoří zaměstnaneckou základnu.

Nepřepálit začátek!

 

Klíčové je nepodcenit přípravu, a tak jsme s Livesportem zapředli další podnětný a dlouhý hovor o budoucí podobě jejich pracovního prostředí. Empatie, schopnost soustředěně naslouchat zadavateli a vytvoření originální zkratky, neotřelého nového architektonického příběhu – v tom spočívá naše kouzlo a právě to je onou příslovečnou esencí, nezbytnou pro vznik nové a unikátní realizace. Díky tomuto vcítění do zadavatele mohlo spatřit světlo světa jedinečné prostředí, které se nedá zopakovat ani kopírovat – jinde by prostě nefungovalo. Ani původnímu zadání se však v tomto případě nedá říkat obyčejně kanceláře.

 

„Důvodem, který rozhodl o opětovné volbě architektů z Reaktoru, byla jejich schopnost bezezbytku vycítit naši myšlenku a vytvořit z ní dokonalou zkratku. My totiž pracujeme docela podobně – marketingově. A tohle v Reaktoru dokázali pochopit, uchopit a použít,“ komentuje Jan Hortík klíčové okamžiky, které vedly k rozhodnutí znovu přizvat ke spolupráci právě Reaktor.

 

Jakub Heidler, jeden z hlavních architektů Reaktoru, k tomu dodává: „Při počátečním intenzivním předávání pocitů, informací, zdrojů a cizelování myšlenky nám v množství aktivit a šíři záběru firmy začal vysvítat základní princip. Totiž, že firma staví na rychlosti práce s obrovským objemem dat a na dokonalosti služeb za pomoci technologií, na nichž je celý koncept založen. To je její síla a hlavní tahoun, přesně ten bod, od nějž jsme začali hledat a rozvíjet unikátní příběh, který jsme se rozhodli vyprávět.“

Náš koncept: unikátní prostředí je spojením hravosti a vrcholového businessu

 

„Začali jsme se soustředit na myšlenku síly, jejího znásobení a urychlení. Docela rychle jsme zjistili, že nám tu pod rukama vzniká cosi jako stroj. Do sebe zapadající součástky, jasně vytýčené úkoly, cíle a dokonale sestavené týmy ovládající nekonečný tok a množství informací. Pojmenovali jsme si základní komponenty stroje, na kterých jsme myšlenku vystavěli,“ dokresluje počátky grandiózní realizace Jan Kačer, další z architektů studia a motor našich projektů. Už na začátku bylo zřejmé, že tento stroj bude ve chvíli, kdy se složí a rozeběhne, prakticky nezastavitelný.


Urychlovač, dostředivá síla, kokpity a transformeři…


Vytipovali jsme si základní elementy. Ty začaly jasně definovat a tvarovat prostředí.

 

  • Urychlovač částic plní funkci symbolickou – je to pochozí prstenec sloužící pro rychlou komunikaci po podlaží, klidně i na koloběžkách. Probíhá celým obvodem podlaží. Akustické pohledové desky doplňuje osvětlení, které jsme naučili rozsvěcet se v reakci na vaši chůzi po prstenci. Úplně jako ve sci-fi filmu! Chtěli jsme už při vstupu vzbudit v lidech dojem, že ovládají obrovský stroj, který je závislý na jejich energii. A to je zaručeně vtáhne do děje.
  • Pak tu jsou kokpity, tedy dohlížející a řídicí jednotky obsluhované piloty, kteří každý den usedají za knipl svých strojů, aby zprostředkovali data z celého světa.
  • Dostředivost jsme znázornili jako pomyslné těžiště, jímž je atrium budovy. Je to bod v prostoru, do nějž proudí data. Symbolizuje centrálu Livesportu, místa, které sbírá sportovní výsledky z celého světa. Tento datový tok směřující do samého středu formuje objekty, kolem kterých protéká.
  • Princip transformerů jsme použili pro funkce požadované zadavatelem. Umožňují okamžitou proměnlivost prostředí, zvětšování či zmenšování prostor i . To byla zároveň jedna z největších výzev – dopředu se přesně nevědělo, o kolik lidí se firma rozroste a kolik pracovních míst bude v budoucnu potřeba, konkrétně  jak velké budou týmy, nebo jaká má být kapacita kanceláří typu open-space.

„Sílu dat a energii toku je třeba krotit, řídit, dávat jí tvar a směr. V našem pojetí jsou to piloti, kteří sedí za kniplem a směrují data určenými koridory. Inspirace vzešla přímo z firmy, která zrovna vedla náborovou kampaň v marvelovském stylu. Do našeho konceptu skvěle zapadla, tím pádem přímo navázala na ducha firmy a jejich bez nadsázky dobrodružně-hravý přístup k věci,“ dodává Vojtěch Rýzner, poslední z trojlístku architektů studia Reaktor, podílejících se na této realizaci.

LIVESPORT – Ofis jako Stroj

Jak jsme jim to postavili?

 

Využili jsme čtvercový půdorys patra s velkorysým atriem s cílem zachytit dostředivý směr toku energie. To předurčilo tvary, umístění a postavení   opláštěných barevným perforovaným plechem. Objektů, tedy v našem pojetí „flashformerů“, je přesně deset, respektive pět párů, které na sebe symetricky navazují skrze střed v atriu. Chtěli jsme, aby určovaly primární dělení prostoru, a tak stojí vždy samostatně. Každému z nich jsme dali vlastní schopnosti, funkce, barvu, jméno i piktogram. V nich se komunikuje, tvoří, propojuje se světem. Jsou dotažené do nejmenších detailů, napěchované technologií, každý z nich je nezastupitelný originál. Zkuste hádat a rozklíčovat je podle námi vytvořených jmen: Infobrainer, Feedcoil, Refrings, Coffaineel, Storegear, Meetingizer, Phonedulum, Skypator, Featurbo, Coop-pit. Umí se také pomocí dveří dělit a uzavírat větší celky. Právě zde jsme využili vlastnosti transformerů.

 

A prostor mezi nimi? Jím necháváme proudit energii světla z venku do středu budovy. Vytvořili jsme tak ideální místa pro relaxaci, neformální meetingy či jídelní kouty.

Celý okruh patra sídla společnosti jsme propojili prstencem jakoby urychlovače částic. Je to průběžná tras , jejíž směr zrcadlí akustické desky nad hlavou, osazené osvětlením. Díky tomu se v prostoru snadno orientujete a rychle najdete cestu.

 

Pomyslné kokpity pilotů, kteří řídí toky dat, představují samotné kanceláře „ajťáků“. Umístili jsme je do nejklidnější a největší zóny – obíhají celý vnější obvod tohoto podlaží. Díky tomu nabízí úžasné výhledy po okolí, na každou světovou stranu jiné. Jsou vybavené špičkovým kancelářským nábytkem a každé pracovní místo se v případě potřeby přizpůsobuje potřebám uživatele.

To nám však nestačilo a chtěli jsme vyjít uživatelům vstříc ještě víc. Přizvali jsme zaměstnance do hry a od každého týmu získali „wish-list“ toho, co jim může ještě lépe pomoci v soustředění a efektivitě práce. Díky tvárnému konceptu, se kterým jsme od začátku počítali, není problém tyto požadavky vyslyšet.

 

 

„Oproti našim prvním kancelářím jsou realizace provedené ve spolupráci s Reaktorem naprosto převratné. Sportovní terminologií se dá v nadsázce říct, že je to téměř jako z nuly na sto. Komunikace s nimi je vždycky naprosto bezproblémová, neuvěřitelně vstřícná a skutečně konstruktivní. Což je pro investora skvělé. Dostali jsme velký prostor se vyjádřit a věděli jsme, že nás architekti slyší a tvoří něco nám zcela na míru. Ovšem výsledek? Ten nás vždycky naprosto ohromí a vlastně už dopředu, při prvních skečích, úplně nadchne pro samotnou realizaci. A tak to taky pokaždé dopadne,“  uzavírá vyprávění o průběhu a výsledku realizace Jan Hortík z Livesportu.

 

 

Podívejte se na další fotky v naší galerii:

Skicu, lepší uspořádání prostoru, spaceplan, nový architektonický koncept, nebo jen rozhovor u kávy?


Doručíme vám přesně to, co potřebuje vaše kancelář!

 

info@studio-reaktor.com
+420 728 685 599

Přejít na začátek