Horská Služba

Úkryt před nepřízní počasí

Značení horských cest

Tyče

Téma

Lucerna

Funkce

Úkryt

Jakub Heidler - Architekt

Jakub Heidler

Motivátor a vizionář

Jan Kačer - Architekt

Jan Kačer

Motor projektů

Andrej Siman

Andrej Siman

Architekt

Hlavní myšlenka, modulárnost
Autoři konceptu navrhují princip modulových velikostí staveb pro Horskou službu řešit pomocí jednoduchého základního jádra, těžiště budovy, na který se lineárně připojují rozšiřující moduly. Velikost domu se mění dle potřeby, obsahuje vždy středové zázemí pro záchranáře a návštěvníky hor – nejdůležitější prostor, navyšuje následně kapacitu ubytování, garáže a obytného prostoru. Lineární řešení navazuje na běžné výškové rozdíly, dům je vždy orientován podél vrstevnic. Rozdělení do velikostních kategorií jsme označily S, M, L, případné atypy je možné v podobném konceptu navrhnout ve velikosti XS, XL.

 

Koncept, příběh domu
Dům svému okolí dává jasně najevo, že stojí v souznění s přírodou. Respektuje lokální architekturu (5), přírodní živly, tradiční přístup ke stavbám (6). Být součástí Horské služby není jen rozhodnutí, ale především životní styl, oddanost a přesvědčení. A stejně tak jsou i nové budovy součástí tohoto přesvědčení. Chrání a pomáhají v nepříznivém počasí (3), jsou záchytným místem, symbolickou lucernou (4), která svítí na cestu, jsou orientačním majákem. Prosklené plochy odkrývají pohled na techniku a stroje užívané při výkonu profese, instituce působí transparentně, otevřeně. Nechybí zde společenský prostor (2) pro tmelení týmu, sdílení příběhů a zkušeností. Motiv dřevěných tyčí (1) odkazuje na tradiční značení horských cest, propojuje turistické trasy s identitou domu.

 

Architektura
Forma domu nevyčnívá, vzhled je skromný, ačkoliv odráží hodnoty Horské služby. Tvarosloví navazuje na doporučené urbanistické a architektonické řešení manuálu pro Chráněné krajinné oblasti, Národní parky v ČR. Jednoduchý tvar, archetyp horské chaty čerpá principy z tradičního přístupu výstavby v horském podnebí (přesahy střechy, zápraží, materiály, podezdívka atd…). Dřevěná fasáda v některých částech budovy rozehrává a stíní prosklené plochy, zvyšuje soukromí pomocí přetažených prken.

Dispozice
Rozvržení dispozice pracuje se středovým vstupem, zádveřím v boční stěně budovy. Přístup zajistí přesah střechy nad zápražím z obou stran. Široká chodba s úložným prostorem propojuje všechny místnosti napříč prostorem, od garáže až po hlavní obytný, společenský prostor. Na vstup navazuje šatna se zázemím, ošetřovna, schodiště do druhého patra, sociální zařízení. Na krajích budovy najdeme garáž a sdílenou kuchyňku, obytný prostor s krbem, jídelním stolem. Naléhavé situace umožňují přímý vstup z exteriéru směrem do ošetřovny. Podkrovní prostor obsahuje pokoje a nocléhárny, hygienické zázemí (sprchy a toalety).

 

Materiálové řešení
Povrchy vycházejí z přírodních materiálů jako dřevo, kámen, ocel. Podezdívka domu ze štípaného kamene umožňuje vyrovnat výškové rozdíly a terénní změny. Surově opracovaná svislá prkna s různou šířkou oplášťují fasádu po celém obvodu, volně přebíhají přes některé okenní otvory. Sedlovou střechu spolu s vikýři navrhujeme pokrýt falcovým plechem černé barvy s protisněhovými háky a nástřešními žlaby. Dřevěné tyče podpírající zápraží budou vybrány ze stejné typologie jako tyčové značení horských cest. Cesty kolem chaty jsou vyskládané ze šlapáků, pražců.

Líbí se vám naše práce?

Stavte se na kafe, rádi vám představíme možnosti spolupráce.

Další projekty z kategorie Budovy

Přejít na začátek