Obecní úřad Hovorčovice

Kamenná instituce moderní doby

Budova je

Důstojná

Princip tvarování

Vytesáno

Netradiční

Šikmá střecha

Tereza Komárková

Tereza Komárková

Architektka filosofka

Jakub Heidler - Architekt

Jakub Heidler

Motivátor a vizionář

Blanka Heidlerová

Blanka Heidlerová

Guru architektka

Stanislav Heidler

Stanislav Heidler

Guru architekt

Jan Kačer - Architekt

Jan Kačer

Motor projektů

Maria Lucia

Maria Lucia

Italian architect

Nový Obecní úřad pro Hovorčovice je důstojná a kom­paktní budova ze solidních materiálů. Tvarosloví domu reaguje především na historické náměstí, příjezdovou cestu a střešní krajinu okolí. Před stavbou je adekvátní volná plocha propojující obě přilehlá pro­stranství. Nový objekt je pokorným sousedem kostela, stojí po boku, nekonkuruje výškou, odráží jej v detailech.

 

Čelo s kanceláří starosty hledí na osu příjezdu, vytváří nejvyšší fasádu, určuje vstup. Archetyp tradič­ního domu směřuje do Staré návsi, otevírá se lidem. Prosklená stěna umožňuje průhled do Sálu, instituce je v transparentní. Střešní plášť je po­kračováním 4 stěn, navazuje na sedlový tvar okolních domů, vytváří však nový prvek.

Při vstupu se nám otevírá hala se schodištěm, nejblíže umísťujeme poštu, policii, podatelnu. Druhé patro slou­ží kancelářím, nejvýše najdeme zastupitele. Podkrovní prostory obsadil archiv a tech. zázemí. Reprezentativní sál využívá rozdílné výšky, rohová pozice mu sluší, na­hlížíme do něj ze dvou stran.

 

Před budovou rozšiřujeme volný prostor, přilehlou komunikaci dláždíme a pomocí prahů zvyšujeme do úrovně chodníku. Doprava by tak měla být zklidněná, dotvářející kamennou plochu před důstojnou institucí a upřednostňující chodce. Parcela budovy je částečně pokryta kamennými bloky s možností vsaku,

Líbí se vám naše práce?

Stavte se na kafe, rádi vám představíme možnosti spolupráce.

Další projekty z kategorie Budovy

Přejít na začátek