fbpx

Obecní úřad Hovorčovice

Kamenná instituce moderní doby

Galerie

Budova je

Důstojná

Princip tvarování

Vytesáno

Netradiční

Šikmá střecha

Nový Obecní úřad pro Hovorčovice je důstojná a kom­paktní budova ze solidních materiálů. Tvarosloví domu reaguje především na historické náměstí, příjezdovou cestu a střešní krajinu okolí. Před stavbou je adekvátní volná plocha propojující obě přilehlá pro­stranství. Nový objekt je pokorným sousedem kostela, stojí po boku, nekonkuruje výškou, odráží jej v detailech.

Čelo s kanceláří starosty hledí na osu příjezdu, vytváří nejvyšší fasádu, určuje vstup. Archetyp tradič­ního domu směřuje do Staré návsi, otevírá se lidem. Prosklená stěna umožňuje průhled do Sálu, instituce je v transparentní. Střešní plášť je po­kračováním 4 stěn, navazuje na sedlový tvar okolních domů, vytváří však nový prvek.

 

 

Při vstupu se nám otevírá hala se schodištěm, nejblíže umísťujeme poštu, policii, podatelnu. Druhé patro slou­ží kancelářím, nejvýše najdeme zastupitele. Podkrovní prostory obsadil archiv a tech. zázemí. Reprezentativní sál využívá rozdílné výšky, rohová pozice mu sluší, na­hlížíme do něj ze dvou stran.

Před budovou rozšiřujeme volný prostor, přilehlou komunikaci dláždíme a pomocí prahů zvyšujeme do úrovně chodníku. Doprava by tak měla být zklidněná, dotvářející kamennou plochu před důstojnou institucí a upřednostňující chodce. Parcela budovy je částečně pokryta kamennými bloky s možností vsaku,

Líbí se vám naše práce?

Stavte se na kafe, rádi vám představíme možnosti spolupráce.

Kontakt
Galerie projektů