Dům Tance

Kulturní a experimentální taneční prostor bývalých Žižkovských lázní

Konverze původních

Bazénů

Odkaz na

Pavlače

Propojení s

Highline

Jakub Heidler - Architekt

Jakub Heidler

Motivátor a vizionář

Jan Kačer - Architekt

Jan Kačer

Motor projektů

Maria Lucia

Maria Lucia

Italian architect

Koncept

 

Návrh rekonstrukce počítá s oživením a maximálním využitím současného stavu budovy. Vychází též ze skutečnosti, že objekt byl koncipován a vystavěn s rozměrnými sály lázeňského provozu, které se dají v podstatě bez zásahů převzít a upravit na sály taneční. Vzhled budovy bude ve velké míře zachován, povrchy fasád revitalizovány, architektonické detaily očištěny. K doplnění novým architektonickým výrazem dojde v klíčových místech, která reagují na potřeby adaptace a navázání na veřejný prostor.

 

Propojení s místní „Highline“

 

Úroveň 3.NP je díky své pozici a těsnému kontaktu s budovou Armádního muzea ideálně lokalizována jako možné zastavení při projížďce po místní cyklostezce. Návrh počítá s vytvořením kavárny s venkovní terasou nejen pro tanečníky a kreativce, ale též pro kolemjdoucí, bruslaře, cyklisty. Do tohoto místa ústí nové venkovní schodiště podél JV fasády domu z ulice Husitské. Na křížení mostní konstrukce s hlavní komunikací tak nově vzniká výškové propojení.

 

Nový vstup a předprostor

 

Složitý uzel jihovýchodní fasády domu, patního sloupu „Highline“ a rostlého terénu mezi konstrukcemi je zajímavým bodem pro oživení parteru. Nový, hlavní vstup do objektu tvoří volné prostranství před budovou, aktivizuje veřejný prostor, zapojuje budovu do života ulice. Dále též umožňuje propojení s horní částí budouvy 3.NP, s terasou a kavárnou. Novotvar krytého přístupu do budovy je bezbarierový, výrazově minimalistický, nechává vyniknout fasádě domu.

Atrium s pavlačemi

 

Původní kotelna je navržena jako hlavní vertikální komunikační prostor. Zvýšením zastřešení a prosklením konstrukce tak bude plně využita severní část objektu jako místo setkávání a distribuce pohybu v budově. Nově umístěné výtahové těleso zpřístupní všechna patra bezbariérově, jeho pozice vytváří protipól výraznému komínu. V prostoru budou zachovány původní detaily ocelové vzpěry a komínového tělesa. Přidané konstrukce jsou vyrobeny z kontrastní černé oceli.

 

Foyer

 

Konstrukce domu je specifická svým osazením do terénu. Nová hala využívá původního tvaru menšího relaxačního bazénu a vytváří pod ním foyer s osvětlením shora právě skrze oválný půdorys bazénové vany. Méně využitélná funkce lázeňského prvku tak získává novou formu adaptovanou potřebám současnosti.

 

Hlavní sál

 

Hlavní lázeňská hala získala při zachování tvarosloví oblouků a bazénu nové využití pro experimentální taneční zkušební prostor. Sál je možné světelně přizpůsobit, využít závěsných truss systémů pro úpravu scény, případně též vysunout tribuny pro účast návštěvníků při představení.

Líbí se vám naše práce?

Stavte se na kafe, rádi vám představíme možnosti spolupráce.

Další projekty z kategorie Budovy

Přejít na začátek