fbpx

Radobýl

Architektonická studie

Galerie

Technologie

Polygonální kamenné dlažby

V hlavní roli

Okouzlující výhled z teras

Motiv

Čedičové doly

Zadavatelem architektonické studie Radobýl je společnost Chládek & Tintěra.

Autorkou zahrady je Radka Matoušková.

Na projektu dále spolupracovala Karolína StehlíkováTomáš Krč.

Studie Radobýl

České středohoří nevystihuje nic tak dobře jako kužely vyhaslých sopek rozeseté po krajině, kam až
oko dohlédne. Aby se ale trojice podobných útvarů vyskytla přímo uprostřed Litoměřic? Za tím musí
být něco víc.

Sloupcová odlučnost čediče, princip povrchové těžby a následného zarůstání lomů zelení jsou jevy,
které doslova tvarují celý návrh domu od hmotového uspořádání až po drobné detaily v interiérech.
Vycházíme z jednoho obřího kamenného bloku, který formujeme odebíráním, principem, kterým
právě kamenolom časem dosáhne svého vzhledu. Polygony třech čtyřpodlažních bytových domů jsou
odtěženy terasovitým způsobem, který přivádí do každého bytu dostatek světla, současně ale zabraňuje
přímým výhledům do protilehlých oken. Hmoty jsou členěny tak, aby netvořily spojitou vizuální
bariéru. Jednotlivé fasády nalézají působivé výhledy na okolní kopce. Natočení fasád do ulice naopak
respektuje stavební čáru a dotváří nároží.

Nedaleké dominantě, vrchu Radobýl, chybí kvůli těžbě kus své masy. Podobným principem jsou do
hmot jednotlivých domů vyhloubeny štoly, dutiny a nepravidelné výkusy, ze kterých se stanou terasy,
lodžie, chodby či jádra se schodištěm a výtahy. Přestože kostra a hmota domu je anorganická,
nepotrvá dlouho, než se jí ujme živá příroda a celý lom proroste divoká flóra. Stromy vyrostou ze dna
lomu, pestrá směsice bylin se uchytí i na jednotlivých terasách, zazelenají se větrem ošlehané stěny i
samotná střecha.

Polygonální kamenné dlažby i obklady a sloupcovitě strukturované povrchy společných prostorů
napovídají, že jsme se ocitli v hlubinné části lomu. V části, kde je občas nutné použít nerezovou
síťovinu na zabezpečení schodišť nebo chytře zkombinovat umělé a přirozené světlo přicházející
odněkud shora.

V posledním podlaží se dostáváme do bohatě prosvětleného penthouse, kde hlavní roli hraje
okouzlující výhled z teras se zastínitelnými pergolami. Výhled jednak na vrcholky Středohoří, ale také
do zelené zahrady vyplňující nádvoří mezi domy.

Zahrada

Masy bytových domů možná přitáhnou pozornost, ale prostor, který celý návrh doopravdy sjednocuje,
je zahrada. Působí stejně divoce jako dna zarostlých lomů, které si příroda nárokuje zpět. Stín
březového háje láká k odpočinku v horkých letních dnech. Jiná část zahrady naopak umožňuje zachytit
sluneční paprsky ostýchavého jara či unaveného podzimu.

Součástí zahrady je i upravená travnatá plocha pro všelijaké sporty a také soukromé zahrádky náležící k přízemním bytům. Charakter
revitalizovaného lomu dotváří všudypřítomné suchomilné byliny a traviny nenáročné na živiny.

Detaily jako herní prvky nebo tvar velkoformátových šlapáků stále odkazují na motiv a tvar čediče.
Součástí návrhu je i dvojice dvojdomků ve vedlejší ulici, která se inspiruje stejnými koncepty –
čedičové tvarosloví, orientace fasád za světlem a výhledy a divoce přírodní charakter zahrady, která
přechází do interiéru.

Líbí se vám naše práce?

Stavte se na kafe, rádi vám představíme možnosti spolupráce.

Kontakt
Galerie projektů